Komunalno redarstvo

Prijave vezane za komunalni red, urednost i izgled grada:

- tehnički neispravna i neregistrirana vozila na javnim površinama

- olupine automobila na javnim površinama

- odlaganje drva i drugog ogrijeva na javnim površinama

- odlaganje građevinskog i otpadnog građevinskog materijala na javnim površinama

- nedozvoljeno zauzimanje javne površine (stupićima, ogradom. proširenjem okućnice, izgradnjom zidova)

- ostavljanje barki, kamp prikolica , prikolica, radnih strojeva i sl. na javnim površinama

- ostavljanje krupnog otpada na javnim površinama (namještaj, kućanski aparati i druge izrabljene stvari)

- odlaganje otpadnog građevinskog materijala, guma, akumulatora u kontejnere za smeće

- pranje i popravak vozila na javnim površinama

- postavljanje plakata i drugog promidžbenog materijala bez odobrenja na javnim površinama (na fasadama, zidovima, stablima i sl.)

- stvaranje divljih deponija u okolišu

- nedozvoljena prodaja na javnim površinama (voća, povrća, tekstila, rabljenih stvari, cvijeća, i sl.)

- nedozvoljeno prekopavanje i oštećenje javnih površina (postavljanje skela, obavljanje građevinskih radova na javnoj površini i sl.)

- oštećivanje javne rasvjete, klupa, opreme dječjih igrališta i druge komunalne opreme

- nedozvoljeno obrezivanje i uređivanje javnih zelenih površina

- parkiranje vozila na javnim zelenim površinama

- izljevanje otpadnih tekućina na javne površine ili u šahte javne kanalizacije i drugo onečišćavanje javnih površina

- izljevanje fekalnih voda na javne površine

- držanje domaćih životinja u naselju

- dovođenje pasa na dječja igrališta i puštanje pasa bez nadzora na zelene i druge javne površine

- psi i mačke lutalice

- lešine uginulih i stradalih životinja na javnim površinama

- parkiranje kamiona nosivosti iznad 1.5 t i autobusa na javnim površinama

- prekoračenje radnog vremena ugostiteljskih objekata

Gradska uprava

Adrese

  • Trg A. i S. Radića 1
    20260 Korčula
    Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h
(stanka od 11:30 do 12h)
+385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706

Radna mjesta

Zahtjevi