Emil Brčić

Tajnik MO Žrnovo, MO Žrnovo-Postrana, MO Medvinjak +385 (20) 721-094 +385 (20) 721-094 Tajništvo Grada Korčule
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706