Mirko Duhović, dipl.ing.gr.

Gradonačelnik +385 (20) 711-405 +385 (20) 711-706 Grad Korčula - Gradska uprava
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h
Gradonačelnik prima građane četvrtkom od 9 do 13h
+385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706