Tajništvo Grada Korčule

Gradska uprava

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706

Radna mjesta

 • Vesna Simoni
  Čistačica Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Emil Brčić
  Tajnik MO Žrnovo, MO Žrnovo-Postrana, MO Medvinjak +385 (20) 721-094 +385 (20) 721-094 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Blanka Rakočević
  Administrativna referentica +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Mladen Marelić
  Tajnik MO Čara +385 (20) 834-093 +385 (20) 834-093 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Mladen Fortunato
  Tajnik GK Stari grad i sv. Antun +385 (20) 711-012 +385 (20) 711-197 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Petar Biliš
  Portir +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Marin Šegedin
  Domar +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • Vesna Bakarić
  Tajnica gradonačelnika +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706
 • dipl. iur. Srđan Mrše
  Tajnik Grada Korčule +385 (20) 711-150 +385 (20) 711-706 Tajništvo Grada Korčule
  Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706

Zahtjevi