Pomoć za kupnju školskih udžbenika

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

Potrebni dokumenti

 • Dokumentacija za dokazivanje uvjeta prihoda Socijalnog programa Grada Korčule
  - uvjerenje MUP-a o prebivalištu svih članova kućanstva
  

  - izvod iz matice ro|enih podnositelja zahtjeva ne stariji od 6 mjeseci (samo samohrani roditelji)

  - potvrde o prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca:

  - zaposleni: izvješće o plaći – obrazac IP ili isplatne liste

  (original na uvid i preslika)

  - vlasnici obrta: porezno rješenje ili potvrda o visini dohotka

  - umirovljenici: odresci od mirovine (original na uvid i preslika)

 • Osobna iskaznica roditelja (na uvid)
 • Potvrda o redovitom školovanju učenika

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .