Najam stana sa zaštićenom najamninom

Zaštićena najamnina je najamnina koja se određuje na temelju uvjeta i mjerila koje utvrđuje Vlada RH.

Uvjeti i mjerila utvrđuju se ovisno o opremljenosti stana, iskoristivosti stana, troškovima održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, kao i o platnim mogućnostima obiteljskog domaćinstva najmoprimca.

Ne može biti niža od iznosa potrebnog za podmirenje troškova redovitog održavanja stambene zgrade.

Tko plaća zaštićenu najamninu:

- korisnici stanova koji su izgrađeni sredstvima namijenjenim za rješavanje stambenih pitanja osoba slabijeg imovnog stanja

- korisnici koji se koriste stanovima na temelju propisa o pravima hrvatskih branitelja

- korisnici koji su imali pravni položaj nositelja stanarskog prava na stanu do stupanja na snagu Zakona o najmu stanova (NN 91/96)

- korisnici određeni posebnim propisom.

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

Potrebni dokumenti

 • Preslika osobne iskaznice
 • Ugovor / rješenje o korištenju stana
 • Uvjerenje o prebivalištu

  (Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta osobe, uz predočenje identifikacijske isprave).

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Poslovno
  Radno vrijeme, upisi, reklamiranje.
 • Stanovanje
  Kupnja, prodaja, otkupi, zamjene.