Odobrenje građenja, u vrijeme trajanja zabrane

Zahtjev se temelji na Odluci Gradskog vijeća o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 4/06, 2/08 i 5/08), temeljem kojeg investitor može dobiti posebno odobrenje da može vršiti građenje, odnosno određene građevinske radove u vrijeme trajanja zabrane propisane Odlukom.

Investitor mora ishoditi potrebno odobrenje prije početka radova.

Odobrenje se može dati samo ako se radi o građenju (građevinskim radovima) od općeg interesa.

Zahtjev može podnijeti samo investitor.

Ukoliko se radi o nužnom otklanjanju štete koja potječe od nekog uzroka čije se djelovanje nije moglo predvidjeti ni izbjeći ili otkloniti (viša sila), tada zabrana ne važi, ali je izvođač dužan o tome pismeno obavijestiti Grad Korčulu (komunalno redarstvo) i to prije početka izvođenja radova.

Ukoliko se radovi odnose na javne ili nerazvrstane ceste onda nije potrebno u zahtjevu navesti kat. čestice.

15 dan(a)

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrasci

Takse

 • 20,00 kn državnih biljega

Potrebni dokumenti

 • Odobrenje za vršenje određenih radova propisano zakonom ili drugim propisom

  (pravomoćna građevinska dozvola, potvrđeni glavni projekt ili pravomoćno rješenje o uvjetima građenja)

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Gradnja
  Dozvole, otkup, zakup, zamjena zemljišta.