Kupnja zemljišta

Kupnja zemljišta radi formiranja građevne čestice postojeće građevine ili građevne čestice nove građevine

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrasci

Takse

 • 20,00 kn državnih biljega

Potrebni dokumenti

 • Izvadak iz zemljišne knjige za nekretninu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (ne stariji od 6 mjesec
 • Kopija katastarskog plana (ne starija od 6 mjeseci)
 • Posjedovni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Prijavni list
 • Uvjerenje o identifikaciji zemljišno-knjižnih i katastarskih čestica (ne starije od 6 mjeseci)
 • Važeća pravomoćna lokacijska dozvola, izvod iz detaljnog ili drugog prostornog plana

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Gradnja
  Dozvole, otkup, zakup, zamjena zemljišta.
 • Poslovno
  Radno vrijeme, upisi, reklamiranje.