Novčana potpora novorođenom djetetu

Naknada za novorođeno dijete novčani je

iznos za opremu novorođenčadi, kojim Grad Korčula želi dobrodošlicu svojim najmlađim sugrađanima.

Naknada za novorođeno prvo i drugo dijete

primatelju naknade pripada u jednokratnom iznosu.

Naknada za novorođeno treće i svako daljnje

dijete primatelju naknade pripada godišnje, u

razdoblju od šest kalendarskih godina - sukladno

Odluci o naknadi za novorođeno dijete ("Službeni glasnik Grada Korčule", br. 7/09").

Zahtjev se predaje u roku od 12 mjeseci od djetetova rođenja uz sljedeću dokumentaciju:

za dijete – izvadak iz matice rođenih i uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području grada Korčule, te

za roditelja – uvjerenje MUP-a o prebivalištu na području grada Korčule, osobna iskaznica, potvrda o dodijeljenom OIB-u i broj tekućeg računa roditelja koji podnosi zahtjev (preslika).

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom

Obrasci

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Rođenje
  Prijava matičnom uredu, dobivanje MBG, financijska pomoć od grada.
 • Socijalna skrb
  Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, prijevoza, prehrane, novčane potpore) .