Pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama temelji se na Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, br. 172/03 i 144/10), temeljem kojeg fizičke i pravne osobe mogu ostvarivati pravo na informacije koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Grad Korčula, a sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona.vrijeme za obradu: Od 15 do 30 dana

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, faxom ili E-mailom

Obrasci

Takse

  • Na zahtjev se ne plaća upravna pristojba

Odgovorne službe

Adrese

  • Trg A. i S. Radića 1
    20260 Korčula
    Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt