Porez na potrošnju

Grad Korčula – Odsjek gradske uprave za financije nadležan je za sve poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju.

Obveznici poreza na potrošnju na području Grada Korčule dužni su podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju na propisanom obrascu do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, koji mogu dostaviti u pisarnicu Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1 ili poštom na adresu: Grad Korčula, Odsjek gradske uprave za financije, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula.

Načini podnošenja

  • osobno ili poštom

Obrasci

Odgovorne službe

Adrese

  • Trg A. i S. Radića 1
    20260 Korčula
    Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h
(stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt