Izdavanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

Sukladno propisima koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Korčule daje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja, kojeg osniva Gradsko Vijeće.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe. (Prilog 1A - tablica 1, 1B - tablica 2, i 1C - tablica 3)

Za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti na području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (Tablica 1), nadležno je Vijeće na čijem su području sredstva za obavljanje djelatnosti (brodica/brod) upisana.

Odobrenja se daju na rok od jedne godine. Rok se određuje na kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

Iznimno, može se dati i na kraći rok od jedne godine i to za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje se odnose na kulturne, zabavne i športske priredbe, te snimanje komercijalnog programa i reklamiranje.

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrasci

Takse

 • Upravna pristojba 70,00 kn

Potrebni dokumenti

 • Dokaz o osnivanju

  Izvod iz sudskog registra Trgovačkog suda, obrtnicu,izvod iz registra Udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti

 • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu

  (samo u slučajevima kada se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom)

 • Dokaz o vlasništvu sredstava

  Dokaz o vlasništvu sredstava sa kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o pravnoj osnovi za korištenje sredstava koji nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Poslovno
  Radno vrijeme, upisi, reklamiranje.