Donošenje rješenja o određivanju visine komunalnog doprinosa

Izračun obujma građevine i s tim u svezi izračuna visine komunalnog doprinosa, te donošenja rješenje u upravnom postupku

7 dan(a)

Načini podnošenja

  • Prosljeđuje se od Županijskog ureda nadležnog za izdavanje akta temeljem kojeg se može graditi

Potrebni dokumenti

  • Glavni projekt ili idejni projekt ukoliko je za građenje objekta dovoljna lokacijska dozvola

Odgovorne službe

Adrese

  • Trg A. i S. Radića 1
    20260 Korčula
    Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.