Prijave vezane za komunalni red

Prijave vezane za komunalni red, urednost i izgled grada:

- čistoća javnih površina

- urednost i izgled zelenih površina

- olupine i tehnički neispravna vozila na javno prometnim površinama

- građevinski materijal i ogrijevna drva na javnim i zelenim površinama

- parkiranje kamiona, autobusa, prikolica na prometnicama, parkiralištima, pješačkim prolazima i drugim nedozvoljenim mjestima

- oštećenje kolnika pješačkih prolaza

- začepljenje slivnika oborinskih voda

- nepropisno držanje kućnih ljubimaca

- oštećenje komunalne infrastrukture i javne rasvjete

- kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata i terasa

- sva ostala pitanja iz područja Odluke o komunalnom redu Grada Korčule

Načini podnošenja

  • osobno, poštom, faxom ili E-mailom

Odgovorne službe

Adrese

  • Trg A. i S. Radića 1
    20260 Korčula
    Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h
(stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

  • Komunalno
    Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.