Komunalna naknada za poslovni prostor

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i Odluke o komunalnoj naknadi Grada Korčule, komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

- stambenog prostora,

- garažnog prostora,

- poslovnog prostora,

- građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,

- neizgrađenog građevnog zemljišta

vrijeme za obradu: do 60 dana

Načini podnošenja

 • osobno ili poštom s plaćenom pristojbom

Obrasci

Takse

 • 20,00 kn državnih biljega

Potrebni dokumenti

 • Ovlaštenje za zastupanje (ako je potrebno)
   Obrazac Ovlaštenja za zastupanje
  

  možete preuzeti ovdje

Odgovorne službe

Adrese

 • Trg A. i S. Radića 1
  20260 Korčula
  Hrvatska
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h)

Osobe za kontakt

Životne situacije

 • Komunalno
  Održavanje cesta, objekata, spomenika, razne prijave.
 • Porezi
  Orezi vezani uz gradsku uprav.