Mladen Marelić

Tajnik MO Čara +385 (20) 834-093 +385 (20) 834-093 Tajništvo Grada Korčule
Ponedjeljak - petak od 7 do 15h, primanje stranaka od 8 do 13h (stanka od 11:30 do 12h) +385 (20) 711-143 +385 (20) 711-706